50/50 WEIGHT CHAMPIONS

2016 SIMON LEWIS (413oz)

2015 SIMON LEWIS (388oz)

2018 NICK AUSTIN 438oz